Het passende stukje

Praktijk voor Remedial Teaching (RT), bijles & studiebegeleiding

Welkom

“Het Passende Stukje” biedt hulp (RT) aan kinderen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs met leerproblemen.

U kunt hierbij denken aan hulp bij:

  • Rekenen (ook ernstige rekenproblemen en dyscalculie);
  • Technisch lezen  en/of begrijpend lezen;
  • Taal/spelling (ook Nederlands als 2e taal (NT2);
  • Schrijfmotoriek;
  • Begeleiding van kinderen die leerproblemen hebben omdat ze in beelden denken. (Ik leer anders)
  • CITO-training;
  • Concentratie;
  • Werkhouding;
  • Huiswerkbegeleiding;
  • Bijles

“Het passende stukje” is gevestigd in Geleen (Zuid Limburg).

Centraal staat een goede samenwerking tussen KIND, ouders, school, “het passende stukje” en eventuele andere instellingen die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind. 

Mede door een optimale samenwerking en passende hulp, die afgestemd is op de individuele leerling, komen we tot een optimaal leerresultaat.